Ga naar inhoud
MAP

Westhem

Sjoch hjir in skilderij sûnder keunstner.

 

In troch wetter en wyn ferroerd stillibben

mei in tsjerkje as troch in pinsiel boud.

Mar it is in muontsewurk fan kleasterstiennen.

 

De Sylroede die akwarellearret troch de greiden.

flústerjend folget in boatsje de lutsen streek.

De list is fan wiuwende reidkragen yn de wyn.

 

Dit skilderij sûnder keunstner.

Ik hingje it op yn myn ûnthâld.

 

Sa nim ik it mei nei hûs.

 

Grietje Hoekstra

 

Zie hier een schilderij zonder kunstenaar. Een door water en wind bewogen stilleven met een kerkje als door een penseel gebouwd. Maar het is een monnikenwerk van kloosterstenen. De Sylroede die aquarelleert door de weide. Fluisterend volgt een bootje de getrokken streep. De lijst is van wuivende rietkragen in de wind. Dit schilderij zonder kunstenaar. Ik hang het op in mijn herinneringen. Zo neem ik het mee naar huis.

Meer over Westhem

Meer gedichten lezen?

Zoek & boek

Reisgezelschap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang tips, de evenementenkalender en aanbiedingen van VVV Waterland van Friesland.