Bolsward

Bolsward is een knusse stad waar historie en architectuur een hoofdrol spelen. In het centrum staan veel monumentale gebouwen. Eén daarvan is het stadhuis uit 1615, dat rijk versierd is. In het stadhuis zit ook de Oudheidkamer met schitterende zilveren voorwerpen, gemaakt door Bolswarder zilversmeden, oude munten en achttiende eeuws aardewerk. Bolsward is gebouwd op drie terpen. Deze heuvels beschermden de bewoners tegen het water. Door de ligging vlak bij de Waddenzee werd de stad in de elfde eeuw een belangrijke handelsplaats. Schepen kwamen van verre met producten die in Bolsward op de markt werden verkocht. Bolsward werd lid van het Hanzeverbond en kreeg in 1455 stadsrechten.

Evenementen en activiteiten

In de maanden juli en augustus is het op werkdagen mogelijk om rondvaarten te maken door de grachten. In deze periode worden ook stadswandelingen met een gids door het historische centrum georganiseerd. De route loopt langs het Hendrick Nanneshof, het voormalig armenhuis, op de hoek van de Broerestraat. Dit gebouw bevat nog steeds een ‘bedelingsloket’. Deelnemers aan de wandeling kunnen hier, dankzij een ingenieuze constructie, worden ‘bedeeld’. Al meer dan 100 jaar staat Bolsward tijdens Pinksteren in het teken van de Fiets Elfstedentocht! Maar liefst 15.000 fietsers volgen de 235 km lange route langs de 11 steden die start en eindigt in Bolsward op Pinkstermaandag.  Elk laatste weekend van juni wordt het 'Heamiel' feest georganiseerd. Belangrijke onderdelen van de Heamiel zijn de opening met de intocht, het ringrijden, de jaarmarkt, Heamiel maaltijd, diverse sportwedstrijden, folkorische dansdemonstraties, Night of the Heamiel, kindervrijmarkt en als afsluiter de slotavond.

Wetenswaardigheden

Bolsward kende vroeger verscheidene kloosters en kerken. De oudste is de Broerekerk, die helaas in 1980 door brand werd verwoest. De overblijfselen van deze kerk zijn nog altijd te bezichtigen. De Martini kerk is zonder twijfel Bolswards meest imponerende gebouw. Vooral de sierlijke preekstoel uit 1662, het Hinsz-orgel en de koorbanken met fraai houtsnijwerk zijn een bezoek waard. Naast kerken kent Bolsward ook twee bekende musea. Het Titus Brandsma museum, waarin alles over de Friese hoogleraar, publicist en Nederlands verzetsstrijder te vinden is en het Gysbert Japicxhûs. Het geboortehuis van deze Friese dichter vertelt bezoekers het levensverhaal van deze markante man. Daarnaast bevat het museum een uniek tekstwinkeltje met Friese gedichtjes op kaart voor allerlei gelegenheden.