Nannewiid

Het Nannewiid

Samen met de twee kleine aangrenzende moerasgebieden, Douwe Pôlle en Lytse Wiid, is het Nannewiid een belangrijk en waardevol natuurgebied en wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

Natuur en huidig kleinschalig recreatief gebruik van het Nannewiid gaan hier prima samen. Het gebied is zeer gevarieerd door de afwisseling van open water, rietkragen, broekbos en rietvelden. In dit prachtige stukje natuur met het omringende open landschap staan monumentale boerderijen, een geheel dat van grote cultuurhistorische waarde is.

Oorspronkelijk was het gebied een moerassige wildernis dat veranderde met de komst van de turfgravers uit Giethoorn. De vervening (turfwinning) drukte een stempel op het landschap in dit deel van Fryslân. Het Nannewiid dankt er zijn ontstaan aan. Waar de meeste plassen werden drooggelegd en in cultuur gebracht, bleef het Nannewiid één van de zeer weinig overgebleven, niet drooggelegde, veenmeren in Fryslân.

Contact

Adres:
Het Nannewiid
Badweg 32 A
8465 NN Oudehaske
Plan je route
Afstand:

Neem alvast een kijkje

In de buurt

Toon resultaten