Greidhoek

Karakteristieke terpdorpjes tussen grazige weiden. In de Greidhoek is in het landschap nog goed te zien hoe eerdere bewoners een oude zee bedwongen. Het resultaat: eindeloze weilanden. Het land was geschikt voor melkvee, waardoor in de Greidhoek de Friese zuivelindustrie ontstond. In Wommels ontdek je in it Tsiispakhûs het verhaal. Ook zijn er gebieden aangewezen als plas-dras natuurgebieden: vogelresorts voor weidevogels.

Odulphuspad

Loop in de voetsporen van de heilige Sint Odulphus

© Jan Tijsma

weidevogels

Bezoek een vogelkijkhut en spot een weidevogel

Mummie mysteries

Ontrafel het geheim in de grafkelder van Wiuwert