Ga naar inhoud
MAP

Natuurgebieden in Zuidwest Friesland

Ga naar buiten om een dag de natuur in te gaan in Waterland van Friesland. Wij Friezen zouden zeggen het is hier 'wûndermooi', oftewel wonderschoon. Hier in Zuidwest Friesland vind je meer dan 45 natuurgebieden en één Nationaal Landschap. Denk bijvoorbeeld aan de Wyldemerk in de bossen van Gaasterland, waar het eerste libellenreservaat van Europa te vinden is. Of het natuurgebied Skrok van Natuurmonumenten in de Greidhoek, spot hier vanuit de vogelkijkhut weidevogels. Ook zijn delen van vele Friese Meren aangewezen als natuurgebied, zoals de Groote Brekken bij Lemmer. Ga op ontdekkingstocht en geniet van de vogels, broedende vogels, paaiende vissen en in de verte voorbijglijdende zeilen in de natuurgebieden in Waterland van Friesland.

Natuurgebieden in Zuidwest Friesland

Wat zoek je

1 t/m 24 van 58 resultaten

 • Blaugerzen

  Blaugerzen

  Aan de noordkant van Joure ligt de natuur van de Blaugerzen. Ze maken deel uit maken van het ‘Lage Midden’. Bij Akmarijp ligt het grootste blauwgrasland reservaat van Nederland.

  Akmarijp
 • Sondeler Leien

  Sondeler Leien

  Natuurgebied de Sondeler Leien ligt Gaasterland. Het binnenmeertje is waarschijnlijk ooit ontstaan door een dijkdoorbraak van de vroegere Zuiderzee.

  Sondel
 • Workumermeerpolder

  Workumermeerpolder

  De Workumermeerpolder is een droogmakerij. Het meer is in 1877 drooggelegd. Het is een laaggelegen gebied van -3 meter NAP. Dat zie je nog duidelijk terug in het landschap door hoger en lager gelegen stukken land en de polderdijken.

  Parrega
 • Ychtenerfeanpolder

  Ychtenerfeanpolder

  Eén van deze percelen, de Lange Halen, is vroeger gebruikt als eendenkooi. Tegenwoordig ligt hier een rietveld met een moerasbos vanaf de Kooisloot.<b...

  Bantega
 • Natuurgebied De Wolvetinte

  Natuurgebied De Wolvetinte

  Het gebied ‘De Wolvetinte’ nabij de Aent Lieuwespolder is een bijzonder natuurgebied. ‘Fûgelûntwyk It Heidenskip’ zorgt er samen met diverse partijen voor dat het een goede plek blijft voor steltlopers en eenden soorten.

  It Heidenskip
 • Bancopolder

  Bancopolder

  “De rietzanger laat zich geregeld horen en de kleine karekiet vindt hier broedgelegenheid.”<br /> De Bancopolder is een laagveengebied. De kade rondom...

  Lemmer
 • Bocht fan Molkwar

  Bocht fan Molkwar

  Vanaf de vogelkijkhut zie je de invloed van de wind. Westenwind zorgt voor een hoge waterstand waardoor de zandplaten onderlopen, de eilanden kleiner...

  Hindeloopen
 • Het Koningsdiep

  Het Koningsdiep

  Riviertje het Koningsdiep kronkelt dwars door Zuidoost Friesland, van Akkrum naar Bakkeveen. De omgeving kenmerkt zich door weilanden met boswallen en diverse bossen waar gewandeld kan worden.

  akkrum
 • Rijsterbos

  Rijsterbos

  Het Rijsterbos is één van de bekendste bossen in Friesland. Je kan hier in dit grootse bos in het glooiende Gaasterland heel goed kuieren, wat Fries is voor wandelen.

  Rijs
 • Huitebuersterbûtenpolder

  Huitebuersterbûtenpolder

  Vogels gebruiken de polder als rustgebied, om te broeden en om er voedsel te zoeken. In het meertje van deze polder zijn de rietkragen ’s winters een...

  Nijemirdum
 • Jolderenbos

  Jolderenbos

  Het Jolderenbos is één van de oudste bossen van Gaasterland. De eerste bomen werden er ruim 300 jaar geleden geplant!

  Oudemirdum
 • De Oerpolder

  De Oerpolder Oerpolder

  Het Heidenschap, een moerassig gebied nabij Workum. 's Winters stond het gebied veelal onder water, 's zomers was het grasland. Friese schrijver Hylke Speerstra schreef er een boek over: hoe de boeren hier vroeger leefden en de harde werkelijkheid.

  It Heidenskip
 • Nannewiid

  Nannewiid

  Het Nannewiid is samen met de Douwe Pôlle en het Lytse Wiid een waardevol natuurgebied. Het is van oorsprong een moerassige wildernis. Het veranderde toen de turfgravers van Giethoorn hier turf staken.

  Oudehaske
 • Skrins

  Skrins

  Tussen Wommels en Oosterlittens ligt het natuurgebied Skrins, een geliefde plek waar veel vogels rust en voedsel vinden. In het voorjaar zijn de bloemrijke graslanden een perfecte broedplek.

  Hennaard
 • Bossen van Gaasterland

  Bossen van Gaasterland

  Kenmerkend voor Gaasterland zijn de lage heuvels (gaasten), de kliffen en de prachtige bossen. Het Rijsterbos grenst zelfs aan het IJsselmeer. Naast dat je heerlijk kunt fietsen en wandelen, is paardrijden of mountainbiken hier fantastisch.

  Oudemirdum
 • Rode Klif

  Rode Klif

  Het Rode klif aan het IJsselmeer is 10,35 meter hoog en is ontstaan in de voorlaatste IJstijd. Enorme ijsmassa’s uit Scandinavië duwden de grond verder en nam dikke keien en grind mee. Door de kracht ontstonden er heuvels in het landschap.

  Warns
 • Kooiwaard

  Kooiwaard

  Langs de IJsselmeerkust liggen drie buitendijkse natuurgebieden op de waarden. Deze zandplaten liepen vaak onder toen het IJsselmeer nog Zuiderzee was.

  Piaam
 • Dunegeaster- en Follegeasterpolder

  Dunegeaster- en Follegeasterpolder

  Het begon als een boezemland en is uitgegroeid tot een aaneengesloten moerascomplex. Hoe dit kan? Tijdens een ruilverkavelingproject is een aaneengesl...

  Doniaga
 • Poelengebied Heeg Gaastmeer Oudega

  Poelengebied Heeg Gaastmeer Oudega

  Het poelengebied tussen en rond de dorpen Heeg, Gaastmeer en Oudega is een uniek stukje ongerepte natuur met onderling verbonden kleine meertjes en sloten met veel rietvelden.

  Idzegea
 • Filenspolder

  Filenspolder

  Even ten zuiden van het dorp Witmarsum ligt natuurgebied De Filenspolder. Het is een echt weidevogelgebied en vogeltellingen bewijzen dat er steeds meer komen.

  Witmarsum
 • Flietsterbosk

  Flietsterbosk

  In dit recreatiebos bij Witmarsum groeien meidoorn, wilgen, beuken, populieren en elzen. Het Flietserbosk is daarmee een klein maar gevarieerd bos met een verscheidenheid aan vogels, zoogdieren, vlinders en insecten.

  Witmarsum
 • Oosterschar

  Oosterschar

  Ten zuidwesten van Joure ligt een laagveenmoeras Oosterschar, in het Fries Easterskar genaamd. De natuur bestaat o.a. uit oude petgaten welke ontstonden door veen opgravingen.

  Rotstergaast
 • Buismanskoai en Dyksfearten

  Buismanskoai en Dyksfearten Kooihuizen Buismanskoai Piaam vanaf de dijk

  De natuur is prachtig langs de oude zeedijk aan het IJsselmeer. De vaarten, de stukjes Dyksfeart, langs de weg, dienen tegenwoordig vooral als ecologische verbindingszone.

  Piaam
 • Wilhelmina-oard

  Wilhelmina-oard

  De grote eiken en beuken geven het bos karakter en stilletjes heeft de das het bos tot zijn thuis verklaard. Al zal je dit bijzondere nachtdier niet s...

  Sint Nicolaasga

Zoek & boek

Reisgezelschap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang tips, de evenementenkalender en aanbiedingen van VVV Waterland van Friesland.