Blaugerzen

Blaugerzen

Aan de noordkant van Joure liggen de Blaugerzen, die deel uit maken van het ‘Lage Midden’. Het gebied nabij Akmarijp is het grootste blauwgraslandreservaat van Nederland.  Het zijn natte hooilanden waar sprake is van aanrijking van kalkrijk kwelwater tot in het maaiveld.  Er groeien zeggen, grassen en kruiden. Ze hebben een blauwgrijze kleur vanwege de Blauwe zegge, het Pijpestrootje en  hetTandjesgras. Van de duizenden hectaren blauwgrasland aan het einde van de 19e eeuw zijn nog slechts enkele tientallen hectaren over gebleven. De uitgestrekte blauwgraslanden in De Lage Midden waren in het verleden tevens soortenrijke weidevogelgebieden. Bij Akmarijp vind je ook het Ooievaarsdorp De Graverij.

 

Contact

Adres:
Fjildwei 6
8541 AC Akmarijp
Plan je route
Afstand:

Neem alvast een kijkje

In de buurt

Toon resultaten