Schatzoeken in Stavoren

1/ Het Vrouwtje van Stavoren

De bloeiende en groeiende handelsstad Stavoren kwam vanaf de 15e eeuw steeds verder in verval. De haven verzandde waardoor schippers een andere thuishaven zochten. Economisch gaat het snel bergafwaarts. Het is deze periode die in het volksverhaal het van het vrouwtje van Stavoren wordt verteld. In de sage komen alle aspecten van Stavoren als handelsstad naar voren.

Bezoek het Vrouwtje en lees haar verhaal

3/ Fontein De Vis voor Stavoren - Mark Dion

Aan de kop van de haven, bij de oude sluis, tuurt ‘De Vrouwe van Stavoren’ over het water van het IJsselmeer, toen nog de Zuiderzee, in afwachting van haar schepen. Recht daar tegenover staat een nieuw cultureel icoon: De Vis. Drie meter hoog en acht meter lang, water spuwend uit haar boven- en onderkaak en kinderen uitnodigend om het water te trotseren. Deze fontein die behoort tot het project 11fountains van Leeuwarden-Fryslân 2018 en is ontworpen door de Amerikaanse kunstenaar Mark Dion.

Bezoek de fontein

4/ Museum ’t Ponthús

Hier worden de roemruchte verhalen van Stavoren langs een tijdlijn tot leven gebracht. Waarom vielen de Noormannen Stavoren binnen? Hoe zat de handelsrelatie met Hamburg in elkaar? Of leer meer over het verhaal van de noodlanding van de Halifax V tijdens de Tweede Wereldoorlog op het IJsselmeer ten zuiden van Stavoren.

Bezoek het museum

5/ De spoorhaven van Stavoren

Toen de Afsluitdijk nog niet was aangelegd, was de veerpont tussen Enkhuizen in Noord-Holland en Stavoren een populaire verbinding. Je kwam aan met de trein in Stavoren, stapte op de pont en kon weer in Enkhuizen verder reizen met de trein. Ook goederen werden tot en met 1936 via een speciale steiger met rails zo de stoompont opgeduwd. In 2015 zijn de resten van deze oprit gerestaureerd en vormen nu een blijvend monument in de Staverse spoorhaven.

Bezoek het pontgat

6/ Het Blokhuis

Na 1525, maakte Friesland deel uit van het rijk van keizer Karel V. Om de Friezen in bedwang te houden liet Karel V een groot blokhuis bij de Staverse haven bouwen. Een blokhuis is een oude naam voor een militair verdedigingswerk met een strategische plek om de toegang te bewaken, in dit geval de haven van Stavoren. Dit verdedigingswerk heeft er tot circa 1580 gestaan. Hierna werd het gedeeltelijk afgebroken en verder in de stadswallen opgenomen.

Bij opgravingen in 1996 zijn stukken van de muren en torens en veel kanonskogels gevonden. Nu is op deze plek op de oude fundamenten de verbeelding van het vestingwerk gebouwd: Een groot kunstwerk van staal, beton en glas.

Bezoek Het blokhuis

7/ Het verzwolgen klooster van Odulphus

Lopen in de voetsporen van de heilige Sint Odulphus? Dat kan op het gelijknamige 260 kilometer lange pad dwars door Zuidwest Friesland. De jonge Odulphus trok in de 9e eeuw vanuit Brabant naar Friesland om de inwoners te bekeren tot het Christelijke geloof. De heilig verklaarde Odulphus bood houvast, troost en invulling voor velen. Odulphus richtte in Stavoren zijn eigen Odulphusklooster op. Helaas is het klooster overspoeld door de voormalige Zuiderzee. Maar je kunt wel een deel van de oude pelgrimsroute lopen met als eindpunt Stavoren. Het 17 kilometer lange stuk met nummer 3 ‘Via Ortus Sancte’ brengt je ook langs het klooster in Hemelum. Hier verhuisden de monniken naartoe toen het Odulphusklooster door de zee verzwolgen was.

Wandel het Odulphuspad