Ga naar inhoud
MAP

Terpdorp Allingawier

Stromen naar de juiste leefplek

Voor de tijd van de zeedijken was het kustgebied van Friesland en Groningen moeilijk bereikbaar en begaanbaar. En soms zelfs gevaarlijk, want het overstroomde dagelijks. Ondanks deze nadelen en gevaren had het kustgebied een grote aantrekkingskracht op mensen. Misschien omdat er voedsel in overvloed was: vis en andere zeedieren en vogels. ‘Drogevoetengarantie’ creëerden de ‘Waterlanders’ van vroeger door terpen op te werpen en daar te gaan wonen. Boven het stromende water verheven waande men zich veilig. Het kleine terpdorp Allingawier is een prachtig voorbeeld van zo’n plaats aan de kust waar mensen zich gingen vestigen. Het stokoude dorp is al in de Vroege Middeleeuwen ontstaan.

In top 10 mooiste plaatsen

Allingawier is ontstaan op een terp: een hoger gelegen stuk land, omringd door water. Het was een echt vissersdorp, gelegen aan het Makkumermeer. Door inpoldering kwam het te midden van landerijen te liggen. De naam van het Dorpscafé De Meermin, welke vroeger aan het water lag, herinnert nog aan die tijd. Na de inpoldering ontwikkelden zich boerenbedrijven rondom het dorp en met name in de twintigste eeuw breidde het zich uit. Maar de dorpskern zelf bleef compact. Ooit werd Allingawier één van de tien mooiste plaatsen van Nederland genoemd. Het pittoreske dorp met zijn kerk op een terp en twee Rijksmonumenten is prachtig gelegen in het veenweidegebied van Waterland van Friesland. In deze streek ligt de bakermat van het Friese stamboekvee, dat wereldwijd beroemd is.

Beleef de sfeer van weleer

Wie het leven van ooit wil beleven, is nergens beter af dan in Allingawier en het museum Aldfaers Erf wat hier te vinden is. Want Aldfaers Erf is Fries voor ‘het erf(goed) van uw voorvader’. Het dorp ademt de rust en sfeer van weleer. De dorpskern bestaat uit kleine burgerhuizen, een paar boerderijen, loodsen en schuren. Het kerkje in het dorp stamt uit 1634. Ooit stond hier een ander kerkje. De klok daarvan, uit 1599, is nog steeds te zien in de huidige kerk. Aan de zuidrand van Allingawier richtten de gereformeerden in 1893 een eigen kerk op. Het scheppingsverhaal wordt fraai verbeeld in dit godsgebouw. Nu doet het pand dienst als ontvangstcentrum voor de bezoekers van Aldfaers Erf. 

Genieten van oude ambachten

Wat kunnen of doen we vandaag de dag nog meer met onze handen dan toetsen indrukken om vervolgens de techniek z’n werk te laten doen? Vroeger was dit wel anders. Toen maakten handen wat het hoofd bedacht, of wat er dagelijks nodig was. In het museumdorp wonen ambachtslieden die hun vak uitstekend verstaan en die hun oude ambachten graag aan je uitleggen en laten zien, zoals: de bakker, de smid en de schilder. Proef en ruik het zoete verleden van Friesland in grootmoeders winkeltje of in de bakkerij waar de drabbelkoeken nog worden gebakken volgens een eeuwenoud geheim recept. Wandel door het dorp naar de museumboerderij en ervaar het leven van een Fries boerengezin zoals dat in de afgelopen eeuwen was. Een echte oogopener. 

Bezoek het museum
een smederij met bruine gevels en omringd met een hek.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang tips, de evenementenkalender en aanbiedingen van VVV Waterland van Friesland.