Jacobikerk

Jacobikerk

 Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf. Uit de 17e eeuw dateren de preekstoel, drie rouwborden (Duco van Jongema, Franciscus van Jongema, Syts van Camminga) aan de noordwand en drie overhuifde herenbanken, waaronder één (1677) voor de familie Van Grovestins. De vijf rouwborden uit de 18e eeuw in het koor zijn van de familie Van Sminia. Het orgel uit 1847 is gebouwd door Pieter Jans Radersma (1803-1851), die daarbij 17e-eeuwse pijpen van een ouder orgel gebruikte. Op nieuwjaarsdag 1868 brak er brand uit. Het orgel werd hersteld en gewijzigd door Willem Hardorff. (Bron: Wikipedia)

Boven de zij ingang bij het kerkhof  staat op een ingemetselde steen:

Hier is geschiet een rechtveerdich recht, die heer lecht hier al bij den knecht.
Hier lecht den armen al bij de ricke, de leeleke al bij de suiuerlicke.
Hier legt …

Lees verder

 Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf. Uit de 17e eeuw dateren de preekstoel, drie rouwborden (Duco van Jongema, Franciscus van Jongema, Syts van Camminga) aan de noordwand en drie overhuifde herenbanken, waaronder één (1677) voor de familie Van Grovestins. De vijf rouwborden uit de 18e eeuw in het koor zijn van de familie Van Sminia. Het orgel uit 1847 is gebouwd door Pieter Jans Radersma (1803-1851), die daarbij 17e-eeuwse pijpen van een ouder orgel gebruikte. Op nieuwjaarsdag 1868 brak er brand uit. Het orgel werd hersteld en gewijzigd door Willem Hardorff. (Bron: Wikipedia)

Boven de zij ingang bij het kerkhof  staat op een ingemetselde steen:

Hier is geschiet een rechtveerdich recht, die heer lecht hier al bij den knecht.
Hier lecht den armen al bij de ricke, de leeleke al bij de suiuerlicke.
Hier legt de buer al bij de edelman, de geleerde al bij die nieten kan.
Hier legt de sot al bij de wijze,
de jonge al de olde grijze.
Komt hier wat nader bij en seget mij, wije rick arm schoen of edel sij.
Hier leggen sij al bij elkander, de ene is niet meer geacht als den ander. Anno 1591.

Lees minder

Contact

Adres:
Keatsebaen
8731 BN Wommels
Plan je route
Afstand:

In de buurt

Toon resultaten