Hegewiersterfjild

Hegewiersterfjild

Het Hegewiersterfjild nabij Kimswerd is een belangrijk broedgebied voor zowel wad- als weidevogels. In het voorjaar zitten er volop grutto's, tureluurs, scholeksters en kieviten. Ook visdiefjes en steltlopers zoals kleine plevier en kluut bevolken dit natte gebied dan in grote aantallen. Het aantal wad- en weidevogels in het Hegewiersterfjild neemt nog elk jaar toe. Vanuit de vogelkijkhut in het gebied is een kolonie van visdiefjes en kluten goed te bekijken. In het najaar jaagt de slechtvalk op de vele smienten en goudplevieren. De kolgans en brandgans weten het gebied in de winter goed te vinden. Het gebied is dan ook het hele jaar door een waar vogelparadijs.

Contact

Adres:
Kimswerderlaan
8821 LB Kimswerd
Plan je route
Afstand:

In de buurt

Toon resultaten