Skip to main content
MAP

Nature reserves in Southwest Friesland

What are you looking for?

1 to 24 of 53 results

 • Heanmar

  Heanmar

  <br /> Op een warme voorjaarsdag ruik je de kruiden en roepen de weidevogels. Deze vier hectare ‘ouderwets’ boerenland is onderdeel van het 137 hectar...

  Koudum
 • Wyldemerk

  Wyldemerk

  The Wyldemerk is a nature reserve with an idyllic lake. It is connected to the Slotermeer and the Fluessen.

  Harich
 • Súdermarpolder

  Súdermarpolder

  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ‘Aan de ene kant van de zeedijk hoor je zomers het IJsselmeerwater klotsen, terwijl aan de andere kant de weidevoge...

  Stavoren
 • Sondeler Leien Nature Reserve

  Sondeler Leien Nature Reserve

  The Sondeler Leien nature reserve is in Gaasterland. The small inland lake here probably formed when the waters of the former Zuiderzee broke through the dikes.

  Sondel
 • Oosterschar Nature Reserve

  Oosterschar Nature Reserve

  The Oosterschar (in Frisian Easterskar) nature reserve southwest of the town of Joure is a low peat-bog reserve. The landscape features here include old peat pits that were created by peat mining.

  Rotstergaast
 • Workumerwaard

  Workumerwaard Workumer buitenwaard met zicht op Makkum en Gaast

  Along the IJsselmeer coast, near Workum, nature reserve the Workumerwaard is situated.

  Workum
 • Blaugerzen Grassland Area

  Blaugerzen Grassland Area

  Blaugerzen is a grassland area north of the town of Joure. These grasslands are part of the Lage Midden or ‘low midlands’ area of Friesland. The fen meadow reserve near the village of Akmarijp is the largest in the Netherlands.

  Akmarijp
 • Aeltsjemeerpolder

  Aeltsjemeerpolder

  The Aeltsjemeerpolder is an area of peatland near the town of Workum that was reclaimed from a lake in 1877.

  Ferwoude
 • Vegelinbossen Forests

  Vegelinbossen Forests

  The Vegelinbossen forests were planted on the sand ridge on which the village of St Nicolaasga sits. Mayor Johan Vegilin van Claerbergen arranged for the forests to be planted in 1722. Today this is a beautiful place to go walking, cycling, horse riding.

  Sint Nicolaasga
 • Slachtedijk Dike

  Slachtedijk Dike Slachtedyk bij Boazum

  The Slachtedijk is a former sea wall that winds its way from the village of Oosterbierum on the Wadden Sea coast to the village of Raerd. This ancient dike is 42 kilometres long. For centuries, it protected a large area of northwest Friesland.

  Wommels
 • Hegewiersterfjild

  Hegewiersterfjild

  The Hegewiersterfjild nature reserve near the village of Kimswerd is close to the Wadden Sea. This makes it an attractive breeding ground for waders and meadow birds. Many black-tailed godwits, redshanks, oystercatchers and lapwings nest here in spring.

  Kimswerd
 • Bancopolder

  Bancopolder

  “De rietzanger laat zich geregeld horen en de kleine karekiet vindt hier broedgelegenheid.”<br /> De Bancopolder is een laagveengebied. De kade rondom...

  Lemmer
 • Lakes Area near Heeg, Gaastmeer and Oudega

  Lakes Area near Heeg, Gaastmeer and Oudega

  The lakes area that lies between and surrounds the villages of Heeg, Gaastmeer and Oudega is a unique stretch of unspoilt nature with interconnected small lakes and watercourses lined with reed beds.

  Idzegea
 • Kooiwaard Nature Reserve

  Kooiwaard Nature Reserve

  Along the shore of Lake IJsselmeer there are three nature reserves on the sandflats outside the dykes. When Lake IJsselmeer was still the Zuiderzee, these coastal sandflats were often flooded by the tide.

  Piaam
 • Mokkebank

  Mokkebank

  De Mokkebank is het hele jaar in trek bij vogels. In de rietvelden kun je het baardmannetje en soms ook de roerdomp tegenkomen. Verder broeden er veel...

  Mirns
 • Filenspolder Nature Reserve

  Filenspolder Nature Reserve

  The Filenspolder nature reserve is just south of the village of Witmarsum. This is an area that attracts large numbers of meadow birds. And bird counts indicate that the populations are increasing.

  Witmarsum
 • Rode Klif (Red Cliff) at Lake IJsselmeer

  Rode Klif (Red Cliff) at Lake IJsselmeer

  At the edge of Lake IJsselmeer there is a red cliff that is 10 metres high. It was formed during the last ice age but one when the land was pushed up by glaciers that advanced from Scandinavia. The forces exerted by the ice created hills in the landscape.

  Warns
 • Huitebuersterbûtenpolder

  Huitebuersterbûtenpolder

  Vogels gebruiken de polder als rustgebied, om te broeden en om er voedsel te zoeken. In het meertje van deze polder zijn de rietkragen ’s winters een...

  Nijemirdum
 • Joadetsjerkhôf Teakesyl

  Joadetsjerkhôf Teakesyl

  Op verzoek van de vroegere Joodse gemeenschap van Lemmer beheren wij deze bijzondere plek. Het reguliere onderhoud gebeurt door de stichting joodse be...

  Sondel
 • Grote Brekken Nature Reserve

  Grote Brekken Nature Reserve

  The Grote Brekken (in Frisian Grutte Brekken) nature reserve is also known as Lemster Brekken. The reserve is on reclaimed land near the town of Lemmer. Certain parts of the reserve can be accessed by a special path.

  Lemmer
 • Jolderenbos

  Jolderenbos

  The Jolderenbos is one of the oldest forests of Gaasterland. The first trees were planted here more than 300 years ago!

  Oudemirdum
 • Workumermeerpolder

  Workumermeerpolder

  The Workumermeerpolder is a reclaimed land. The Workumer lake was drained in 1877 and is now a low-lying area of -3 meters NAP.

  Parrega
 • Dunegeaster- en Follegeasterpolder

  Dunegeaster- en Follegeasterpolder

  Het begon als een boezemland en is uitgegroeid tot een aaneengesloten moerascomplex. Hoe dit kan? Tijdens een ruilverkavelingproject is een aaneengesl...

  Doniaga
 • Steile Bank

  Steile Bank

  De rust op de zandplaat en het ondiepe water eromheen zorgt ervoor dat dit een paradijs is voor vogels. Het hele jaar is de Steile Bank in trek bij gr...

  Oudemirdum

Search & book

Traveling party