Skip to main content
MAP

Skriezekrite Idzegea

Idzega

Skriezekrite Idzega is een veenweidegebied van ongeveer 1.800 hectare, waar boeren rekening houden met weidevogels zoals grutto's en kievitten en scholeksters.

Skriezekrite Idzega is een veenweidegebied van ongeveer 1.800 hectare gelegen tussen de dorpen Gaastmeer, Oudega SWF en Heeg waar boeren rekening houden met weidevogels zoals grutto's en kievitten en scholeksters. Er broeden in dit gebied ieder voorjaar zo’n 350 gruttopaartjes en daarnaast nog vele andere vogels. 

Frysk mozaïek
Het gebied wordt een mozaïek genoemd omdat het bestaat uit allerlei stukjes grond die op verschillende manieren worden beheerd. Samen vormen ze een lappendeken die weidevogels door elke fase in het broedproces heen helpt. Er zijn lappen grond van gangbare boeren waar pas later gemaaid wordt zodat kuikens kunnen schuilen tussen het hoge gras en andere weilanden worden juist als kruidenrijk grasland of plasdras ingericht zodat vogels er eten kunnen vinden.

Agrarisch collectief
Sommige landerijen zijn van Staatsbosbeheer zoals 'De Pine' hier aan de rand van de Idzegaaster poelen. Maar verreweg het grootste deel van de grond is eigendom van boeren uit de buurt, die het land in meer of mindere mate intensief gebruiken voor hun bedrijfsvoering. Gelukkig doet 80% van de boeren in het werkgebied van Skriezekrite Idzega mee aan het agrarisch collectief Súdwestkust. Onder de vlag van dit samenwerkingsverband werken boeren aan een natuurinclusieve landbouw, gericht op een duurzaam landschap met een rijke biodiversiteit.

Wandelroute en vogelkijkhut Idzega
Bij het gehucht Idzega kun je een wandeling maken over de polderdijk richting De Rigedyk (de weg tussen Oudega SWF en Heeg). Onderweg kom je een houten vogelkijkpost tegen die je kunt beklimmen om een goed zicht te krijgen op de 'De Pinepolder'. Het pad over de polderdijk is niet verhard, dus trek laarzen aan bij nat weer. Als je uitgekomen bent op De Rigedyk, kun je die weg oversteken om daarna nog een andere vogelijkpost te bezoeken aan het Nijesylspaad (fietspad tussen Oudega SWF en Nijezijl), direct aan het spoor. 

Honden
Je viervoeter is helaas niet welkom in dit gebied, ook niet aangelijnd.

Parkeren
Je kunt parkeren op de kleine parkeerplaats aan de linkerkant van de Rigedyk (tegenover nummer 37) of bij de Klokkenstoel in Idzega.  

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Skriezekrite Idzegea

Klokhúsdyk
8612 JJ Idzega
Plan your route

from your location

Show results

Search & book

Traveling party