Skip to main content
MAP

Fluezen (Fluessen)

Koudum

De Fluessen, in het Fries Fluezen, is het op één na grootste meer van Friesland. De Fluessen grenst aan de Morra en het Heegermeer en aan verschillende kleine natuurgebieden zoals de Vogelhoek, in het Fries de Fûgelhoeke.

De Fluessen, in het Fries Fluezen, is het op één na grootste meer van Friesland. De Fluessen grenst aan de Morra en het Heegermeer en aan verschillende kleine natuurgebieden zoals de Vogelhoek, in het Fries de Fûgelhoeke. Rondom de meren liggen boezemlanden, rietzomen, hooilanden en wilgenbos. Langs de Morra loopt een fiets- en wandelpad door het gebied de Fûgelhoeke. Er zijn begroeide oevers met veenmosrietland en er zijn veel riet- en watervogels. In de rietvelden komt regelmatig de roerdomp voor maar ook de tuinfluiter en spotvogel laten zich zien. Daarnaast zijn er in de winter veel ganzen en eenden. Zowel Staatsbosbeheer als It Fryske Gea beheren een gedeelte van de Fluessen. 

Lees hier meer over wat te doen op de Fluessen.

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Fluezen (Fluessen)

8723 CE Koudum
Plan your route

from your location

Show results

Search & book

Traveling party