Skip to main content
MAP

Streek De Lege Geaen (De Lage Landen)

Sibrandabuorren

De Streek De Lege Geaen is een ingepolderd gebied van de mondeling van de voormalige Middelzee die dwars door Friesland liep. De streek bestaande uit verschillende terpdorpjes net boven Sneek.

De Streek De Lege Geaen is een ingepolderd gebied van de mondeling van de voormalige Middelzee die dwars door Friesland liep. De streek bestaande uit verschillende terpdorpjes net boven Sneek.

In de Middeleeuwen liep de zeearm van de Middelzee dwars door Friesland. De arm verdeelde de provincie in Westergo en Oostergo. Het water liep tot net boven Sneek (die toen nog niet bestond). Aan de oostkant van Middelzee lagen verschillende dorpen op een kunstmatige heuvel, ook wel terp genoemd. Na het dichtslibben van de Middelzee (rond 1200 / 1300) werd het gebied ingepolderd en ontstond de streek 'De Lege Geaen', oftewel: 'De Lage Landen'. De terpdorpjes veranderden van visserdorpjes in agrarische gemeenteschappen.

De dorpen Offingawier, Gauw, Sibrandabuorren, Tersoal, Poppenwier en Raerd liggen in 'De Lage Landen'.

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Streek De Lege Geaen (De Lage Landen)

8647 SB Sibrandabuorren
Plan your route

from your location

Show results

Search & book

Traveling party