Nederlands Hervormde Kerk Lemmer

Hervormde kerk Lemmer - Lemster toer

De kerk is in 1716 volgens de jaartal-ankers in de toren gebouwd als een eenvoudige zaalkerk met driezijdige koorsluiting. De toren is half ingebouwd.De Lemsters spreken ook vaak van de Lemster toer, en dan bedoelen ze de toren van deze kerk. Kunnen ze vanuit de verte deze toren zien, dan zijn ze weer thuis.


Aan de bouw herinnerentwee gedenkstenen boven de beide zij-ingangen, respectievelijk aan de noord- en zuidzijde.Een restant van een gebrandschilderd raam herinnert aan de inwijding van het gebouw doords. Hermannus Phocilides. Deze beglazing wordt momenteel bewaard in de Lemster Oudheidkamer. 

De noordzijde is in 1759 voorzien van een uitbou…

Read more

De kerk is in 1716 volgens de jaartal-ankers in de toren gebouwd als een eenvoudige zaalkerk met driezijdige koorsluiting. De toren is half ingebouwd.De Lemsters spreken ook vaak van de Lemster toer, en dan bedoelen ze de toren van deze kerk. Kunnen ze vanuit de verte deze toren zien, dan zijn ze weer thuis.


Aan de bouw herinnerentwee gedenkstenen boven de beide zij-ingangen, respectievelijk aan de noord- en zuidzijde.Een restant van een gebrandschilderd raam herinnert aan de inwijding van het gebouw doords. Hermannus Phocilides. Deze beglazing wordt momenteel bewaard in de Lemster Oudheidkamer. 

De noordzijde is in 1759 voorzien van een uitbouw. Aan de zuidzijde werd in 1870 een consistorie gebouwd. Het uurwerk in de toren heeft als jaartal 1643. Dit uurwerk staatgerestaureerd in het gemeentekantoor. De torenklok is in de Tweede Wereldoorlog op lastvan de bezetter weggehaald en niet teruggekeerd. Deze erg oude klok, met een doorsnee van eenmeter, werd in 1598 gegoten te Kampen.

Het opschrift luidde:

Hendrick Wegewaert maekte mi in der StadtCampen anno 1598.

Na de bevrijding kwam er een nieuwe klok, die vande volgende Friese tekst werd voorzien:

In dief stiel de klok ut d' alde toer Yn har plak sil ik liede, doarp, mar en greiden oer.

In de gevel boven de toreningang werd na de oorlog een gedenksteen onthuld, ternagedachtenis aan de ongeveer 50 slachtoffers uit onze gemeente. Het beeld werd gemaaktdoor de onlangs overleden beeldhouwer Nico Onkenhout.

 

Unieke schilderingen

Het interieur is 19e eeuws, maar de preekstoel met het doophek zijn in 1745 gemaakt door de Snekerbeeldhouwer Gerben Jelles Nauta. De preekstoel behoort tot één van de fraaiste inde provincie. Eveneens bijzonder zijn de geelkoperen kaarskronen gemaakt doorde Lemster koperslager Hermanus van Geest. De kronen werden betaald naar hungewicht. Ze wegen ruim 143 pond per stuk en de prijs per pond was 8 stuivers. Van 1983 tot 1985 is de kerk inrestauratie geweest en bij die gelegenheid werden 40 grafzerken blootgelegd. Twee stenen bleken ouder dan het godshuis zelf en dateren uit de 17e eeuw. De stenenvloer werd onder de houten 19e eeuwse bevloering aangetroffen en is na het funderingsherstel van de kerk zonder noemenswaardige wijziging opnieuw aangebracht. Zelfs konden nog twee zerken worden achterhaald, die ooit binnen de kerkmuren hadden gelegen. De gerestaureerde vloer geeft een fraai beeld van 18e eeuwse zerkhouwkunst.

Een andere bijzondere vondst was de ontdekking van een geschilderde sterrenhemel op de oorspronkelijke blauw-groene verflaag van het tongewelf in de zaalkerk van 1716. Desterrenhemel vertoont naast losse sterren, ook sterrenbeelden. Vooral sterrenbeelden welke in de Bijbel voorkomen: de Plejaden (het Zevengesternte), Orion en de Grote Beer. Op acht plaatsen aan de zoldering zijn restanten van schilderingen van vogels gevonden.

Bij de restauratie werd op de noordelijke uitbouw de windwijzer in de vorm van eenkofschip, opnieuw geplaatst, na jarenlang in de Oudheidkamer gestaan te hebben. Terwille van de uitbreiding van het aantal zitplaatsen zijn in de loop der tijden galerijengemaakt, in Friesland 'kreaken' genoemd. De kerk in Lemmer beschikt over twee van dergelijke galerijen en heeft daarnaast in 1842 een orgelgalerij gekregen. Het orgel werdgebouwd door de Bolswarder orgelmaker Dirk Sjoerds Ypma. Na 15 jaar moest het orgel eengrondige restauratie ondergaan, wegens de slechte toestand waarin het toen al verkeerde. Dit herstel werd uitgevoerd door de bekende Friese orgelbouwer L. van Dam en Zn. te Leeuwarden.

Bron: Stichting Oud Lemmer

Read less

Contact

Address:
Kerkhof 1
8531 JH Lemmer
Plan your route
Distance:

Nearby

Show results