Skip to main content
MAP

Alde Feanen - Otterproject - Observatietoren

Warten

Groot en afwisselend laagveenmoeras.

Dit grote laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen.

Bezoektijd
Voorjaar, najaar en winter. Alleen per boot te bereiken.

Routebeschrijving
Varend te bereiken vanuit Eernewoude of Warten. Er is een aanlegplaats (aanlegplaats Holstmar).

Copyright
Deze informatie is afkomstig vanuit © Vogelkijkhut.nl

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Alde Feanen - Otterproject - Observatietoren

Warten
Plan your route

from your location

Show results

Search & book

Traveling party