Skip to main content
MAP

Groote Brekken

Follega

De Groote Brekken (Fries: de Grutte Brekken) worden ook wel Lemster Brekken genoemd.

De Groote Brekken (Fries: de Grutte Brekken) worden ook wel Lemster Brekken genoemd. Via een speciaal pad is de natuur gedeeltelijk toegankelijk. Het natuurgebied ligt in de polders vlakbij Lemmer. Het is er nat en er zijn grote rietvelden met moerasplanten.

De Vogelwacht bouwde er een speciale wand voor vleermuizen en amfibieën. In de zandheuvel broeden oeverzwaluwen en ijsvogeltjes. Vanuit de uitkijktoren heb je goed zicht op de vogeltrek. In de winter zijn er vooral wilde eenden en ganzen. In het voorjaar zie je er steltlopers. Naast dit meer ligt nog een meer, het Brandemeer (Frie: Brandemar). Met een telescoop kun je die het beste zien.

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Groote Brekken

8535 XA Follega
Plan your route

from your location

Show results

Search & book

Traveling party