Ga naar inhoud
MAP

Makkumersúdwaard

Uneinige skakearringen fan bêzje

foarmje in gerdyn rûnom in natuerlik poadium

foar deistich ymprovisaasje toaniel.

 

It is in iepenloftspul fol getsjilp, gespat en gefljoch.

Hark, hear ik in monolooch fan in wylgesyske?

En sjoch ik dêr in sêne tusken einen en in dekfûgeltsje?

 

Repetysjes, útfieringen en premjêres fine troch elkoar plak.

Mei-inoar foarmet it in ûneinige foarstelling.

Elkenien sit earste rang yn de Makkumersúdwaard.

 

Grietje Hoekstra

 

Oneindige schakeringen van beige vormen een gordijn rondom een natuurlijk podium voor dagelijks improvisatie toneel. Het is een openluchtspel vol getjilp, gespat en gevlieg. Luister, hoor ik een monoloog van een bosrietzanger? En zie ik daar een scène tussen eenden en een baardmannetje Repetities, uitvoeringen en premières vinden door elkaar plaats. Met elkaar vormt het een oneindige voorstelling. Iedereen zit eerste rang in de Makkumersúdwaard.

Meer over Makkum

Meer gedichten lezen?

Zoek & boek

Reisgezelschap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang tips, de evenementenkalender en aanbiedingen van VVV Waterland van Friesland.