Jaarmarkt (27 september)
Elke vierde donderdag in september wordt in Joure de Jouster Merke gehouden. Niet-friestaligen denken meestal dat hiermee de “jaarmarkt” wordt bedoeld en dit is ook waar. Maar even waar is dat “merke” het Friese woord is voor “kermis”. Met Jouster Merke wordt dus bedoeld: jaarmarkt én kermis. De oorsprong van deze combinatie is duidelijk: vroeger vormden kermis en markt een eenheid. De jaarmarkt duurt slechts één dag, maar dan is het ook een drukte van belang: van heinde en verre komen boeren en burgers uit heel Fryslân op deze vierde donderdag van september naar Joure. Bijzonder is dat de marktrechten voor de Jouster Merke dateren uit 1466.

Agrarische Schouw (27 september)
De Agrarische Schouw (een openlucht landbouw-tentoonstelling) vindt zijn oorsprong eveneens in de jaarmarkt. De Jouster jaarmarkt was vroeger namelijk vooral beroemd vanwege de paardenhandel. Rond 1920 werden er jaarlijks meer dan 1000 paarden aangevoerd. Toen na de 2e wereldoorlog het paard als trekdier in de landbouw steeds meer terrein moest prijsgeven aan mechanisch voortbewogen trekkers, werd het initiatief genomen tot de Agrarische Schouw. Nog steeds spelen trekkers hier een grote rol. Het aantal standhouders bedraagt ongeveer 160 en het bezoekersaantal ligt ongeveer op 5000 deze dag. Op de beurs kunt u kennismaken met o.a de volgende soorten bedrijven:
•Landbouwmechanisatie, •Veevoederbedrijven, •Silo en betonleveranciers, •Melkwinningstechnieken, •Brandstoffen en smeermiddelen, •Automatisering en robotten, •Banken en verzekeringen, •Voorlichting onderwijs en milieu, •Bedrijfskleding.

Paardenmarkt (27 september)
Paarden worden er op de Jouster Merke óók nog steeds verhandeld. De paardenmarkt wordt weer gehouden in de Appelwyk en in een deel van de Kolkstraat. Een kijkje op de Appelwyk - vlakbij de Agrarische Schouw - is zeker ook dit jaar weer de moeite waard.

Kermis (27 september t/m 1 oktober)
Wat de Jouster Kermis betreft: deze duurt traditioneel van donderdag tot en met maandag en wordt dan afgesloten met vuurwerk.
Openingstijden:
Donderdag 10.00 – 24.00 uur
Vrijdag 13.00 – 24.00 uur
Zaterdag 13.00 – 24.00 uur
Zondag 13.00 – 22.00 uur
Maandag 13.00 – 22.00 uur, afsluiting met vuurwerk om circa 21.30 uur.
 
Mode Koopzondag (30 september)
Deze koopzondag staat in het teken van mode! De winkels zijn geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Joustermerkeloop (30 september)
Op zondag wordt voor de 36e keer de Joustermerkeloop georganiseerd door AV Heerenveen, Gebr. van der Lee en SC Joure. De Joustermerkeloop bestaat uit drie afstanden over een parcours van verharde wegen en in geval van de langste afstand ook zo’n 4 kilometer over schelpenpad. We organiseren recreatielopen van ongeveer 5,7km; 10km en 16km. Dit jaar wordt de Joustermerkeloop uniek. Kijk voor meer informatie op: www.joustermerkeloop.nl

Jouster Merke Koersen (1 oktober)

De Jouster Merke wordt officieel afgesloten met de Kermiskoersen op maandag 1 oktober. Deze paardenkoersen worden gehouden op de Nutsbaan en hierbij wordt gestreden om de bekende Jouster Stoeltjesklokken. Een reünie dag voor veel traditionele bezoekers.