Weima en v.d Werf

Weima & vd Werf yn 't Frysk

Dit evenement heeft al plaatsgevonden

Contact

Adres:
Lewinski
Waterhoenstraat 2
8601 XT Sneek
Plan je route
Afstand:

5 jier nei harren earste folslein Frysktalige cd ‘Yn it Frysk’ komt it duo Weima & vd Werf mei de opfolger ‘Yn it Frysk 2’.

Sûnt 1996 útgroeid ta it popduo fan Fryslân dat bekend stiet as in mearsidich en sympatyk gitaarduo, dat soarget foar…

Lees verder

5 jier nei harren earste folslein Frysktalige cd ‘Yn it Frysk’ komt it duo Weima & vd Werf mei de opfolger ‘Yn it Frysk 2’.

Sûnt 1996 útgroeid ta it popduo fan Fryslân dat bekend stiet as in mearsidich en sympatyk gitaarduo, dat soarget foar de goede sfear. Gitaar, bas en twa stimmen dy't perfekt by elkoar passe. Njonken in top2000 konsept spilet it duo sûnt 2014 eigen nûmers yn it Frysk. Op it twadde album steane 13 nije lieten, oanfold mei 7 fan it ynmiddels útferkochte earste diel, yn wikseljende stylen dy't binnen de popmuzyk tarikkend binne. Yn Lewinski spilet it duo de nije lieten fan de cd, lykas ‘Jaloersk op myn broers’, ‘Seis wiken’ en ‘De moarn’ mar ek âldere nûmers as ‘’t Komt altyd wol goed’ en ‘Do’. Se fertelle oer de nûmers, wêrút bliken sil, dat se beide noch altyd hiel oars yn it libben stean. Se slingerje in soad waarmte de seal yn en soargje foar in feel-good sfearke op nivo... En dat mei ek wol nei 23 jier.

5 jaar na hun eerste volledig Friestalige cd ‘Yn it Frysk’ komt het duo Weima & vd Werf met de opvolger ‘Yn it Frysk 2’. Sinds 1996 uitgegroeid tot het popduo van Friesland dat bekend staat als een veelzijdig en sympathiek gitaarduo, dat zorgt voor de goede sfeer. Gitaar, bas en twee stemmen die perfect bij elkaar passen. Naast een top2000 concept speelt het duo sinds 2014 eigen nummers in het Fries. Op het tweede album staan 13 nieuwe liedjes, aangevuld met 7 van het inmiddels uitverkochte eerste deel, in verschillende stijlen die binnen de popmuziek toereikend zijn. In Lewinski speelt het duo de nieuwe liedjes van de cd zoals ‘Jaloersk op myn broers’, ‘Seis wiken’ en ‘De moarn’ maar ook oudere nummers als ‘’t Komt altyd wol goed’ en ‘Do’. Ze vertellen over de nummers, waaruit blijkt dat ze beide nog altijd heel anders in het leven staan. Ze slingeren veel warmte de zaal in en zorgen voor een feel-good sfeertje op nivo… En dat mag ook wel na 23 jaar.

Wilt u na-afloop van dit concert een hapje mee-eten? Dat kan! U kunt uw komst reserveren via onze website. Voor het concert van Weima & vd Werf gaan we 'met de pet rond'. We hopen u te zien!

Lees minder

Neem alvast een kijkje

Prijzen

  • Gratis (voor Weima & vd Werf gaan we met de pet rond)
  • Betaalmogelijkheden: Contant, PIN
  • Maaltijd is 15,50 (vooraf reserveren).

In de buurt

Toon resultaten