Wommels

Wommels is een mooi terpdorp dat in het centrum van de Greidhoeke ligt tussen de steden Leeuwarden, Sneek, Bolsward, Harlingen en Franeker. Het dorp telt ongeveer ± 2200 inwoners. Wommels heeft een rijke geschiedenis van kaashandel. De kaaspakhuizen herinneren nog aan deze periode. In één van de pakhuizen is nu museum ‘It Tsiispakhûs’ gevestigd.  Wommels beschikt over een openlucht zwembad 'De Klomp' en een passantenhaven.

Evenementen en activiteiten

Jaarlijks hoogtepunt is de Freulekaatspartij, een week na de PC-kaatswedstrijd. De Freulepartij in Wommels is de belangrijkste kaatspartij voor jongens van 14 tot 16 jaar. De partij werd voor het eerst gespeeld in het jaar 1903. De deelname aan deze partij staat open voor jongensparturen van afdelingen van de KNKB. Elke afdeling mag maximaal één parttuur naar de Freule afvaardigen. Winnaars van de Freulepartij zijn, ook al vallen de jongens nog in de juiste leeftijdsklasse, verder uitgesloten van deelname. Er komen ieder jaar ongeveer 6000 bezoekers naar deze kaatspartij in Wommels.

Wetenswaardigheden

In het midden van het dorp staat de Jacobikerk. De kerk is gebouwd in het begin van de 16e eeuw en er hangen mooie rouwborden van de Sminia's en Jongema's.