Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom van VVV Waterland van Friesland of met toestemming van de oorspronkelijke eigenaar op deze site geplaatst en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.  U mag de inhoud van https://vvvwaterlandvanfriesland.nl en onderliggende pagina's niet kopiëren danwel veranderen.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van sites van VVV Waterland van Friesland verkregen is.

IP adressen/cookies

De webserver van www.waterlandvanFriesland.nl verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina's) naar uw computer verzonden kunnen worden. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres.
Een cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan www.waterlandvanfriesland.nl wordt dit cookie aangemaakt en geraadpleegd door onze systemen. De meeste browsers accepteren cookies, maar over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een browser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert.
Wij gebruiken IP-adressen en cookies om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik te volgen (zoals aantal bezoekers, de stille en drukke periodes) en om algemene demografische informatie te verzamelen.

Links

www.waterlandvanfriesland.nl bevat links naar andere websites en/of bronnen. U dient zich ervan bewust te zijn dat VVV Waterland van Friesland niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Privacy statement 1.0

Welkom! Goed dat u ons privacy statement leest, dat betekent namelijk dat u privacy net zo belangrijk vindt als wij. Wij hebben met veel aandacht dit privacy statement voor u opgesteld zodat voor u duidelijk is wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website (www.waterlandvanfriesland.nl) bezoekt.

Wie zijn wij (wie is de verantwoordelijke)?

 

VVV Waterland van Friesland
Midstraat 99
8501 AH Joure

Wij zijn ingeschreven in het handelsregister onder nummer 140001779. 
Wilt u contact opnemen met VVV Waterland?  Dat kan door te mailen naar info@waterlandvanfriesland.nl.

Wie bent u (wie is de betrokkene)?

We hopen dat u dit privacy statement leest omdat u onze website gebruikt (www.waterlandvanfriesland.nl). Als dit het geval is, dan bent u de betrokkene en gaat dit privacy statement over uw persoonsgegevens. Voor het gemak spreken we hierna ook van gegevens als we het over uw persoonsgegevens hebben.

Welke gegevens verzamelen wij?


We verzamelen op verschillende momenten gegevens. Niet alle gegevens zijn op zichzelf persoonsgegevens, maar we vinden het belangrijk dat u begrijpt welke gegevens wij als verzameling van u kunnen hebben. Hieronder geven we een overzicht van welke gegevens dit zijn. Als u meerdere acties tegelijk doet, bijvoorbeeld uw object bijwerkt, een evenement invoert, of het contactformulier invult, dan verzamelen wij dus alle bij die acties genoemde gegevens. U kunt er natuurlijk voor kiezen om bepaalde gegevens niet in te vullen (alleen de gegevens die we vragen op de website waar een * bij staat, zijn verplicht om in te vullen). Via uw browserinstellingen of de instellingen op uw mobiele toestel (bijvoorbeeld uw telefoon of tablet) kunt u zelf bepalen welke gegevens met ons worden gedeeld.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die we van u verzamelen:

Bij gebruik van de website:

 • Uw IP-adres
 • De instellingen van uw browser
 • Het aantal keer dat u de website bezoekt
 • De pagina’s van de website die u bezoekt en hoe lang u deze bekijkt
 • Velden die u invult of zoekwoorden die u ingeeft

Als u een evenement aanmaakt op onze website:

 • Naam
 • Plaats
 • Straat en nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Als u het bestelformulier (voor bijv. drukwerk) invult:

 • Naam (contactpersoon)
 • Adres (straat, nummer, toevoeging, postcode, plaats, land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uw opmerkingen of vragen

Als u het contactformulier invult:

 • Naam (contactpersoon)
 • Adres (straat, nummer, toevoeging, postcode, plaats, land)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uw reactie of vraag

Overige formulieren (bijv. een enquête):

 • Naam (contactpersoon)
 • Adres (straat, nummer, toevoeging, postcode, plaats, land)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uw reactie, vraag, of andere informatie

Als u ons mailt, belt of schrijft:

 • De persoonlijke gegevens die u aan ons geeft.

Wat doen wij met uw gegevens (doeleinden van de verwerking)?

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. We verzamelen de gegevens om er het volgende mee te doen:

Verschillende functies op de website maken dat het nodig is om gegevens te bewaren. Denk aan het aanmelden / bijwerken van uw object in de beheeromgeving www.waterlandvanfriesland.nl), het aanmelden van een evenement of het invullen van het contactformulier, bestelformulier of enquête.

Het aanmelden/updaten van uw object (bijv. een accommodatie, attractie of horecagelegenheid). Zonder uw gegevens weten we niet wie de eigenaar van het object is en hoe we u kunnen bereiken. De door u ingevulde gegevens gebruiken we om de afspraken met u na te komen.

Het aanmelden van een evenementenformulier. Zonder uw gegevens weten we niet wie de beheerder is van het evenement. De door u ingevulde gegevens gebruiken we om de afspraken met u na te komen, zoals vermelding van het evenement op onze websites.

Het invullen van het bestelformulieren. Zonder uw gegevens weten we niet waar we de bestelling moeten afleveren. We gebruiken die gegevens om de bestelling correct uit te voeren.

Het invullen van het contactformulier. Deze gegevens gebruiken we om contact met u op te nemen.

Overige formulieren (bijv. enquête). Deze gegevens gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren.

Analyses uitvoeren op het gebruik van de website. Dit doen we om meer inzicht te krijgen in het bezoek, voorkeuren en werking van de website. Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hiervoor verzamelen wij onder andere ook uw IP-adres. Dit doen we via cookies. Hiervoor heeft u toestemming gegeven. Wilt u dit niet, dan kunt u via uw browserinstellingen of uw mobiele instellingen de cookies uitzetten. Voor de analyse worden bijvoorbeeld gebruikt: de pagina's die u bekijkt en velden die u invult in bijvoorbeeld de zoekfunctie.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons gebruik van uw gegevens (rechten van de betrokkene)?

Dit privacy statement gaat nog steeds over uw gegevens. U heeft daarom zelf invloed op wat wij met uw gegevens mogen doen. U heeft een recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van ons gebruik van uw gegevens, u kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en u heeft het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dit betekent dat u ons kunt vragen (zie hierboven voor onze contactgegevens) welke persoonsgegevens we van u verwerken. Binnen de spelregels van de wet geven wij u hier een antwoord op. U heeft ook een recht van correctie of verwijdering van uw gegevens. Dit kunt u voor een groot deel zelf beheren via de instellingen van uw browser of mobiele toestel. Als wij u toestemming hebben gevraagd om gegevens van u te gebruiken, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van uw gegevens voor het moment van intrekking van uw toestemming. U heeft ook een recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Ook kunt u vragen of wij uw gegevens in een machineleesbaar en interoperabel formaat aan u of een andere partij geven. We zullen dit verzoek serieus behandelen. We horen graag van u als u bepaalde rechten wilt uitoefenen. U kunt ons op de hierboven gemelde contactgegevens bereiken. Mocht u het idee hebben dat we niet rechtmatig omgaan met uw gegevens dan kunt u contact met ons opnemen, of als dat niet helpt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen wij uw gegevens met anderen (delen met derden en doorgifte)?


Ja, we delen uw gegevens. We bieden u de website aan om te gebruiken, maar dit hebben we niet allemaal zelf ontwikkeld. Ook het beheer en de ondersteuning van deze diensten doen wij niet helemaal zelf. We worden hierbij geholpen door derde partijen die daardoor automatisch, en alleen met dat doel, ook uw gegevens verwerken. De partijen die ons hierbij helpen, werken op onze instructie. Wij  hebben met deze partijen een bewerkersovereenkomst gesloten. Het is ook mogelijk dat we voor de uitvoering van de gemaakte afspraken of marketingactiviteiten een andere partij inschakelen die daarvoor uw gegevens krijgt. Denk bijvoorbeeld aan het verzenden van e-mailnieuwsbrieven. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders en autoriteiten. Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien wij dit zelf rechtstreeks doen dan zullen wij de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Zijn uw gegevens veilig bij ons (beveiliging)?


We vinden de beveiliging van uw persoonsgegevens belangrijk. We hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dat klinkt een beetje vaag, maar het betekent dat tijdens het gebruik van de website en alle functionaliteiten er altijd sprake is van een beveiligde (SSL-) verbinding, en dat we een privacybeleid hebben waarin staat wie er wanneer bij uw gegevens kan en waarom en dat we back-ups maken van bestanden, op tijd updates installeren en antivirusprogramma’s gebruiken.

Hoe lang gebruiken we uw gegevens (bewaartermijnen)?


Zo lang als u de gegevens beschikbaar houdt voor ons. We bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Bijv. als uw aangemelde evenement voorbij is of uw object is offline gehaald, verwijderen we niet direct uw gegevens. Het is namelijk mogelijk dat uw evenement volgend jaar wederom zal plaatsvinden of dat u uw object na verloop van tijd weer online wilt hebben. U kunt dan opnieuw inloggen en uw evenement  of uw object updaten. Als u al uw gegevens wilt verwijderen kunt u een verwijderverzoek toesturen. Onze contactgegevens vindt u elders op deze pagina.

Wijzigingen van dit privacy statement


Alles in het leven is veranderlijk. Ook ons privacy statement. Als we een fundamentele wijziging aanbrengen in dit privacy statement die van belangrijke invloed is op uw rechten of op de toestemming die u ons hebt gegeven, dan zullen wij proberen (als dat kan) om u hier persoonlijk over te informeren. U kunt in ieder geval zien aan het kenmerk en de datum van dit privacystatement of dit ook de versie is die u eerder hebt gelezen.

VVV Waterland, februari 2019, versie 1