Heempark Heech

Dagrecreatieterrein in Heeg. Het heempark Heeg (12 ha), ontworpen door bureau Noordpeil, is aangelegd in 1999 door de vrijwilligers van de Stichting Heempark Heeg (SHH) in samenwerking met de gemeente Wymbritseradeel. Het doel van het park is een regionale functie te vervullen op het gebied van natuur- en milieueducatie.

Het heempark Heeg (12 ha), ontworpen door bureau Noordpeil, is aangelegd in 1999 door de vrijwilligers van de Stichting Heempark Heeg (SHH) in samenwerking met de gemeente Wymbritseradeel.

Het doel van het park is een regionale functie te vervullen op het gebied van natuur- en milieueducatie. In het heempark is een aantal voor Friesland kenmerkende vegetaties te zien, te weten: een waterrijk milieu en bossen van droge en vochtige gronden. Zo zijn er een relatief droog eiken-essenbos en een nat broekbos van els en berk.

Verder zijn er natte hooilanden en brede rietkragen langs de oevers van het water. Rondom de waterpartijen bevinden zich interessante natuurrecreatieve voorzieningen, zoals een onderwaterkijkhut, een oeverzwaluwwand, een vleermuizenruïne en een bezoekerscentrum. Het parkbos heeft een stinzenflora.

Ook is er een fruitboomgaard met traditionele oude halfstam fruitrassen. Het park wordt onderhouden door de vrijwilligers van SHH, waarbij grote karweien soms uitbesteed worden.

Rondleidingen zijn mogelijk na telefonische afspraak. Er is ook een folder van het park te verkrijgen.

De Simmerkrite Model.NdtrcItem.HouseNumber
8621 DT, Heeg