Skip to main content
MAP

Wyldemerk

Geitekeuteltsjes en skytaaien ferklappe

in ferburgen gearkomste

fan ôfrûnne nacht

 

Wetterdamp stiget op út ‘e mar

en kringelt tusken de beammen troch

Kontoeren fan libben tekenje har ôf

 

It is in hiele drokte mei

kij, geitebokjes en fûgels

omjûn troch magy en tsjoenderij

 

By dat komplot fan wyldguod

hâldt it wetterhynderke de wacht

It is it geheim fan de Wyldemerk

 

Grietje Hoekstra

Goat droppings and cowpats tell-tale signs of a secret conference while the world was sleeping. Mist rises up from the lake wispy fingers encircling the trees. Contours of life slowly become visible. Cows, billy goats and birds all jostle for centre stage surrounded by magic and witchcraft. Lady damselfly is on watch for this conspiracy of wild animals. It’s the best-kept secret of the Wyldemerk.

Would you like to read more poems?

Search & book

Traveling party