Skip to main content
MAP

Sandfirden

Hjir bin ik

op ’e râne fan

werklikheid en ferbylding.

 

Hjir sit ik

behâlden

tusken it floeibere en it ûnfersetlike.

 

Hjir ferlangje ik

frij kieze te kinnen

tusken wa’t ik bin en wa’t ik wêze mei.

 

Hjir sjoch ik

wat romte is:

it streamt tusken it ûnfersetlike troch.

 

Hjir dream ik

dat myn hert oerstreame mei fan leafde

om myn libben klopje te litten.

 

Grietje Hoekstra

 

Here I am. On the line between reality and imagination. Here I sit. Held between fluidity and rigidity. Here I yearn for a free choice between who I am and who I may be. Here I see what spaciousness means: it flows all around the rigid bounds. Here I dream. That my heart may overflow with love in tune with the rhythm of my life.

Would you like to read more poems?

Search & book

Traveling party