Skip to main content
MAP

Lytsewierrum

In fergees retoerke

nei tiden fan eartiids

Efkes fluch hinne en werom

 

Nei in oansjenlike tsjerke,

in pastorij, in rige hûzen,

in inkelde buorkerij…

 

In histoarysk moai reiske,

dat ûnbetelber is

Allinnich te ferkrijen yn Lytsewierrum

 

Grietje Hoekstra

 

A free return ticket to times gone by. A quick trip to the past and back. To an impressive church, the vicarage, a terrace of houses with farms dotted in between. A historically beautiful journey, priceless and unique. Only available in Lutkewierum.

Would you like to read more poems?

Search & book

Traveling party