Skip to main content
MAP

Nyk de Vries

NUT Gaasterlân Sleat, Balk

De Friese dichter / schrijver draagt voor uit eigen werk.

Yn it wurk fan Nyk de Vries spylje syn jeugdjierren yn Fryslân in grutte rol. Fan 2019 oant 2021 wie er Dichter fan Fryslân. Yn dy snoarje wienen syn teksten geregeld te lêzen yn’e krante en te sjen op Omrop Fryslân. Nyk sil yn Balk foardrage, ûnder oaren út syn bondel mei ultrakoarte komyske ferhalen. Mar ek út syn autobiografyske roman Renger -in kleurich portret fan in frijwat sunige boufakker. Nyk makket ek muzyk en lit in oantal koarte filmkes sjen dy’t er makke as Dichter fan Fryslân, ûnder oaren oer de jiskemannen yn Ljouwert. Nyk wûn de Piter Jellespriis en waard ek nominearre foar de Gysbert Japicxpriis. Koartsein, in jûn mei fernuvering en ferskaat!

Wanneer:
14 maart 2024
Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Nyk de Vries
NUT Gaasterlân Sleat

Huistheater Zalencentrum de Treemter
Bogermanstraat 3
8561 BK Balk
Plan your route

from your location

Show results

Search & book

Traveling party