Tentoonstelling Interneringsdepot Gaasterlân

In Bezoekerscentrum Mar en Klif is de laatste tentoonstelling te zien over Belgische vluchtelingen in Gaasterland tijdens de Eerste Wereldoorlog. In deze laatste expositie wordt aandacht geschonken aan het verblijf in Gaasterland en aan de sportieve activiteiten, o.a. het kaatsen. De expositie bestaat uit een maquette van het vrouwenkamp Boschkamp, historisch fotomateriaal, krantenverslagen, advertenties en materiaal dat door de geïnterneerden aan de bevolking is geschonken.

Na de Duitse inval in België op 4 augustus 1914 stroomden honderdduizenden Belgische vluchtelingen de Nederlandse grens over om hier bescherming te vinden tegen het oorlogsgeweld. Onder hen waren ook 40.000 Belgische militairen. Deze militairen werden, in overeenstemming met de internationale afspraken vastgelegd tijdens de tweede Vredesconferentie van De Haag, ontwapend en voor de duur van de oorlog geïnterneerd.
Eén groep Belgen werd ondergebracht in een kazerne in Alkmaar, waar echter ook Duitse militairen waren ondergebracht. Dit leidde uiteraard tot heibel en om dit op te lossen, werd besloten om een interneringskamp (men sprak in die jaren van internerigsdepot) in te richten in Gaasterland. Door de bruggen bij Sloten, Woudsend, Galamadammen, Warns en Tacozijl open te zetten werd er een soort eiland gecreëerd waardoor vluchtpogingen werden bemoeilijkt.
De eerste groep Belgische militairen arriveerde op 26 augustus in Gaasterland. Zij kwamen, onder begeleiding van Nederlandse huzaren, met de veerboot uit Enkhuizen aan in Stavoren en gingen vervolgens lopende verder naar Harich. Daar werden ze opgevangen in tenten, die inderhaast waren opgezet op een weiland aan de Lykwei in Harich. Op 8 en 9 oktober werd nog een groep Belgen overgebracht, die onderdak kreeg in de steenfabriek van Rijs. Op 27 oktober arriveerde de laatste groep. Zij werden ondergebracht in Balk. Tegelijk met de soldaten kwamen ook veel vrouwen en kinderen op zoek naar hun vaders en echtgenoten. Ook zij kregen onderdak in Gaasterland.

Deze expositie is gerealiseerd door een werkgroep in opdracht van de Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân. 

Praktische informatie

Bij Mar en Klif bepaalt u zelf de toegangsprijs. Betaal wat het bezoek u waard is.

Vanaf Dinsdag 1 mei 2018 tot Donderdag 31 mei 2018

Dag Van Tot
Zondag 13:00 17:00
Dinsdag 10:00 17:00
Woensdag 10:00 17:00
Donderdag 10:00 17:00
Vrijdag 10:00 17:00
Zaterdag 10:00 17:00

Vanaf Vrijdag 1 juni 2018 tot Vrijdag 31 augustus 2018

Dag Van Tot
Zondag 13:00 17:00
Maandag 13:00 17:00
Dinsdag 10:00 17:00
Woensdag 10:00 17:00
Donderdag 10:00 17:00
Vrijdag 10:00 17:00
Zaterdag 10:00 17:00

De Brink Model.NdtrcItem.HouseNumber
8567 JD, Oudemirdum