Geniet zonder zorgen
Parkeren in Lemmer is gratis. Maar let goed op de blauwe zone; waar parkeervakken zijn gemarkeerd met een blauwe lijn is gebruik van de parkeerschijf verplicht. Stel deze in op de aankomsttijd waarna je in Lemmer twee uren gratis mag parkeren. Voorkom een hoge boete; er wordt regelmatig gecontroleerd op gebruik van deze schijf en dubbelparkeren.
Op parkeerterrein P4 en het parkeerterrein aan het strand kun je zonder gebruik parkeerschijf en gratis parkeren.