Lemster wandeling o.l.v. een gids

Waarom heet één en dezelfde haven, eerst buitenhaven en daarna binnenhaven? Waarom vormden de kelders onder 4 naast elkaar gebouwde huizen, samen één doorlopende ruimte? En waarom heeft Lemmer een Stationsweg, terwijl er nooit een trein heeft gereden in Lemmer? 

De plaats aan de toenmalige Zuiderzee, waar de Zijlroede en de Rien samenvloeiden was aantrekkelijk voor handelslieden om zich te vestigen. De ‘Vlecke’ Lemmer groeide uit tot belangrijke havenplaats, mede dankzij de bloeiende Oostzeehandel in de 17e en 18e eeuw. Later voeren veel vrachtschepen geregelde diensten tussen Lemmer en Amsterdam. 

De wandeling voert o.a. langs enige van deze koopmanshuizen, die in die periode zijn gebrouwd.
Naast monumenten is er ook aandacht voor het bloeiende visserijverleden van Lemmer. U gaat door straatjes, waarvan de naam of de huizen en panden een duidelijke band hebben met de visserij. In ieder geval is het u, na uitleg van de gids duidelijk. 

Wonen en werken in zo’n waterrijke omgeving betekent uiteraard dat het water eerst ‘beheerst’ moet worden, om er daarna van te kunnen leven. Dat is van alle tijden. De gids meent u mee langs enkele voorbeelden, zoals bijvoorbeeld de Lemstersluis. Het gebouw met de Sluisdienstwoningen en  de twee markante gebouwtjes op het sluishoofd zijn onder architectuur gebouwd in 1888 en het hele sluiscomplex staat nu op de lijst van Rijksmonumenten. Overigens is de sluis niet alleen in trek bij liefhebbers van monumenten. In de zomermaanden staan zowel toeristen als ook Lemsters als ‘beste stuurlui’ aan wal, oftewel één van beide sluiskades.  

Wilt u meer weten over Lemmer en antwoord krijgen op de drie vragen bovenaan, dan kunt u informeren en/of reserveren voor deze wandeling met een gids bij VVV Lemmer, tel. 0514-534550. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook. 
De kosten van deze wandeling met gids, voor groepen vanaf 4 personen, bedragen € 3,50 p.p. De wandeling kan worden gedaan op alle dagen, gedurende het hele jaar en kan desgewenst ook worden verzorgd in de Duitse of Engelse taal.